Tài trợ

Tải xuống nhiều nhất

Tải xuống nhiều nhất

Shortcode

1. SLIDE ẢNH

<div class="slide">
<img src="https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe/raw/dev/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/shot_01.png" />
<img src="https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe/raw/dev/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/shot_02.png" />
<img src="https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe/raw/dev/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/shot_05.png" />
<img src="https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe/raw/dev/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/shot_07.png"
<img src="https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe/raw/dev/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/shot_08.png" />
</div>(code-box)

2.RANDOM QUOTES

<div class="note">
<!-- RANDOM QUOTES -->
<script type="text/javascript">
quotes = new Array()
quotes[0] = "Nội dung đoạn text 1"
quotes[1] = "Nội dung đoạn text 2"
quotes[2] = "Nội dung đoạn text 3"
quotes[3] = "Nội dung đoạn text 4"
quotes[4] = "Nội dung đoạn text 5"
quotes[5] = "Nội dung đoạn text 6"

randomquote = Math.random() * (quotes.length)
randomquote = Math.floor(randomquote)
document.write(quotes[randomquote])
</script>
<!-- RANDOM QUOTES -->
</div>(code-box)
<!-- ROTATING QUOTES -->
<script type="text/javascript">
var index = 0;
quotes = new Array();
quotes[0] = "Nội dung đoạn Text 1";
quotes[1] = "Nội dung đoạn Text 2";
quotes[2] = "Nội dung đoạn Text 3";
quotes[3] = "Nội dung đoạn Text 4";
quotes[4] = "Nội dung đoạn Text 5";
quotes[5] = "Nội dung đoạn Text 6";

index = Math.random()*(quotes.length);
index = Math.floor(index);

function rotator() {
if (index == quotes.length) {index = 0;}
document.getElementById("rotation").innerHTML = quotes[index];
index++;
setTimeout("rotator();",5000);
}
</script>
<!-- ROTATING QUOTES -->
<div id="rotation" class="note"></div>
<script type="text/javascript">rotator();</script>(code-box)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !